MENU

PL | ENG| DE
Browar Witnica to strona dla pełnoletnich.

Strona https://browar-witnica.pl jest przeznaczona dla osób dorosłych, które ukończyły 18 rok życia.

Nasz serwis korzysta też z plików cookies, w celu personalizacji wyświetlanych treści w serwisie oraz wyświetlania reklam tudzież zliczania statystyk.

Jesteś tutaj: Aktualności Regulamin konkursu „Nasze LUBUSKIE Derby”

Regulamin konkursu „Nasze LUBUSKIE Derby”
2021-05-09

Regulamin konkursu
„Nasze LUBUSKIE Derby”


Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Browar Witnica S.A., ul. Konopnickiej 1 , 66-460 Witnica, NIP: 5993182373.

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/WitnicaBrowar (zwanej dalej “Fanpage”).


Warunki uczestnictwa

5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.

6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

7. Warunkiem udziału w konkursie jest zamieszczenia zdjęcia w formie cyfrowej, w komentarzu pod postem konkursowym (https://www.facebook.com/WitnicaBrowar/posts/3930102727025709).

8. Konkurs trwa w dniu 09.05.2021 r., od momentu zamieszczenia postu konkursowego na Fanpage do godziny 23:59.

9. Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 12.05.2021 r. za pośrednictwem FanPage.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.


Zadanie konkursowe

11. Zadanie konkursowe polega: zamieszczeniu zdjęcia w formie cyfrowej, w komentarzu pod postem konkursowym (https://www.facebook.com/WitnicaBrowar/posts/3930102727025709).

12. W konkursie zostanie wybrany 1 zwycięzca.

13. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą najlepsze zdjęcie związane z kibicowaniem podczas meczu żużlowego pomiędzy drużynami Falubaz Zielona Góra i Stal Gorzów, rozegranym w ramach Ekstraligi Żużlowej, w dniu 09.05.2021 r., które ich zdaniem będzie najbardziej kreatywne i w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.

14. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.


Nagroda

15. Nagrodą w konkursie jest: bilet na mecz w ramach 12 rundy Ekstraligi Żużlowej, pomiędzy drużynami Stal Gorzów i Falubaz Zielona Góra, zaplanowany w dniu 25 lipca 2021 r.

16. Nagrodę można odebrać osobiście w siedzibie Organizatora lub może zostać przesłana pocztą.

17. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 23 lipca 2021 r. Po tym terminie nagroda traci ważność.

18. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

21. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.


Reklamacje

22. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

23. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

24. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku pn. Nasze LUBUSKIE Derby”.

25. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.


Postanowienia końcowe

26. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

27. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykonana przez BotExpert24 Sp z o.o